Політика конфіденційності та захисту персональних даних

1. Загальні положення. Мета збору та використання персональних даних.

1.1. Адміністрація веб-платформі yml.com.ua  (надалі – «Сайт»)  з великою повагою ставиться до персональної інформації всіх без винятку осіб, які відвідують Сайт, а також до  зареєстрованих Користувачів Сайту. В зв'язку з чим, Адміністрація Сайту  прагне захищати конфіденційність персональних даних (відомостей про фізичну особу, згідно яких фізична особа може бути ідентифікована), для забезпечення комфортного  використання сервісів Сайту кожному зареєстрованому Користувачеві, який надав згоду на збір, обробку та використання його персональних даних.

1.2. У цій Політиці захисту персональних даних (далі – «Політика») встановлено порядок здійснення Адміністрацією Сайту  збору та  використання персональних даних, види персональних даних, які збираються, цілі використання таких персональних даних, взаємодія Адміністрації Сайту  з третіми особами,  умови доступу до персональних даних, а також, контактна інформація для користувача щодо отримання доступу, внесення змін, блокування або видалення своїх персональних даних.

1.3. Персональні дані збираються та  обробляються без створення баз даних з метою надання Користувачам послуг та сервісів Сайту, згідно Умов використання Сайту та політик Сайту, в тому числі, шляхом публікації Адміністрацією Сайту або уповноваженою особою контенту, що містить персональні дані Користувачів, як на Сайті, так і в інших відкритих джерелах, дослідження та аналізу таких даних, що дозволяють підтримувати і покращувати сервіси і розділи Сайту, а також розробляти нові сервіси та розділи Сайту.

2. Вид персональних даних. Згода на збір та використання персональних даних

2.1. Згідно Умов та правил користування веб-платформою yml.com.ua, збираються наступні персональні дані авторизованого Користувача або Користувача – керівника шкільної/медіа редакції та учасників шкільної/медіа редакції:

  • Ім'я
  • Прізвище
  • По – батькові
  • Дата народження (не обов’язково)
  • Email
  • Логін та пароль
  • Фотографії чи зображення фізичної особи
  • Інші персональні дані, які дають змогу ідентифікувати Користувача

2.2. Реєструючись на Сайті та бажаючи користуватися сервісами Сайту, брати участь у різних конкурсах, обговореннях, публікаціях, коментарях, відзнаках тощо, Користувачі (в тому числі керівник шкільної/медіа редакції), а у разі реєстрації неповнолітніх Користувачів – їх батьки або законні представники,  надають добровільну згоду на збір та використання своїх персональних даних/персональних даних своїх неповнолітніх дітей/підопічних способами та в порядку, визначених цією політикою про Персональні дані або іншими політиками чи Умовами та правилами використання Сайту, або іншими способами, необхідними для здійснення мети функціонування Сайту. 

2.3. Дозвіл на збір та використання персональних даних учасників шкільної/медіа редакції на умовах, визначених у цьому пункті вище, надає Адміністрації Сайту чи іншій уповноваженій особі  адміністрація навчального закладу, на підставі згод та дозволів від учасників шкільної/медіа редакції або їх батьків/законних представників, які адміністрація навчального закладу зобов’язана отримати до реєстрації Користувача – шкільної/медіа редакції на Сайті. Адміністрація навчального закладу несе повну відповідальність за незаконність дій Користувача – шкільної/медіа редакції (від імені керівника або будь-якого учасника шкільної/медіа редакції) при використанні персональних даних у Контенті, публікаціях, відео, коментарях, поширеннях та будь-яких діях на Сайті або поза межами Сайту при використанні посилань на інші веб-сайти.

2.4. Обробка і зберігання наданих персональних даних здійснюється в дата-центрах, де розміщується обладнання, що забезпечує функціонування сервісів Сайту.

3. Умови доступу до персональних даних

3.1. Користувач має право на одержання будь-яких відомостей про себе у будь-якого суб'єкта відносин, пов'язаних з персональними даними, за умови зазначення прізвища, ім'я та по батькові і реквізитів документа, що посвідчує фізичну особу, яка подає запит, крім випадків, установлених законом.

3.2. Доступ Користувачів до своїх персональних даних здійснюється безоплатно.

4. Умови використання та публікації  персональних даних

4.1. Повні імена відображаються у публікаціях та будь-якому Контенті, який Користувач  публікує на Сайті.

4.2. За замовчуванням повне ім'я Користувача відображається в будь-яких коментарях,  публікаціях,  поширеннях, вподобаннях або посиланнях,  які здійснює Користувач самостійно або будь-який інший Користувач, Адміністрація Сайту або інша уповноважена Адміністрацією Сайту особа (організатори конкурсу, члени журі, журналісти тощо.)

4.3. За замовчуванням будь-який Користувач, в тому числі блогери у соціальних мережах,  може  посилатися, публікувати, коментувати або поширювати Ваше відео, має право використовувати Ваші персональні дані (повне ім’я, зовнішній вигляд або фотографію)  і Ви надаєте йому такий дозвіл.

4.4. Приймаючи участь у конкурсах або здійснюючи будь-які дії на Сайті, Користувач або адміністрація навчального закладу від імені учасників шкільної/медіа редакції, тим самим надає свою згоду на те, що його персональні дані/персональні дані учасників шкільної/медіа редакції, в тому числі неповнолітніх,  можуть у подальшому бути внесені до бази даних та використані Адміністрацією Сайту, організаторами конкурсів або уповноваженими ними особами всіма необхідними способами та без будь-яких часових обмежень.

4.5. Надаючи будь-які дані та інформацію про себе, Користувач підтверджує та надає згоду, що він/вона повідомлений про права, передбачені Законом України «Про захист персональних даних», мету збору та обробки персональних даних, склад і зміст зібраних персональних даних та осіб, яким можуть бути передані персональні дані.

4.6. Реєструючись на Сайті, Користувач надає свою згоду на безоплатне використання його імені, прізвища, зовнішнього вигляду,фотографій, інтерв'ю або інших персональних даних або матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в тому числі право публікації (в тому числі його імені, прізвища, зовнішнього вигляду або фотографії тощо) в засобах масової інформації, на будь-яких веб-сайтах, соціальних мережах, новинах, прес-конференціях  та будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, а також для надсилання інформації, повідомлень (в т.ч. рекламного і інформаційного характеру), право додавати хештеги  та перепубліковувати відео/контент Користувача в телеграм-каналі або в соціальних мережах чи на інших веб-сайтах тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Адміністрацією Сайту та/або уповноваженими нею особами.

5. Захист персональних даних

5.1. Адміністрація сайту або інші уповноважені Адміністрацією Сайту особи, які взаємодіють з персональними даними Користувачів,  використовують загальноприйняті стандарти захисту інформації та персональних даних від втрати, неправильного використання, зміни або знищення. Однак, не дивлячись на всі зусилля, Адміністрація сайту або інші уповноважені особи не можуть гарантувати абсолютну захищеність від будь-яких загроз, розкриття персональних даних, незаконного розголошення або обробки такої інформації та даних, їх випадкової втрати, знищення або пошкодження.

6. Відповідальність. Звільнення від відповідальності.

6.1. Адміністрація навчального закладу несе повну відповідальність, згідно чинного законодавства, за недотримання змісту або прав інших осіб, порушення персональних даних (в тому числі неповнолітніх осіб), Користувачем – шкільною/медіа редакцією в опублікованому відео, розміщеному на Сайті контенті, публікаціях, посиланнях, коментарях,  а також гарантує наявність всіх згод та дозволів  батьків або законних представників неповнолітніх фізичних осіб, на використання їх персональних даних для здійснення будь-яких дій на Сайті, в тому числі  на поширення серед необмеженого кола осіб. У разі порушення зазначених гарантій, адміністрація навчального закладу самостійно несе відповідальність за такі порушення, звільняючи від відповідальності Адміністрацію Сайту або уповноважених нею осіб. Адміністрація навчального закладу несе повну відповідальність (відповідно звільняючи від відповідальності Адміністрацію Сайту або уповноважених нею осіб) за зміст, законність та достовірність розміщеного Користувачем – шкільною/медіа редакцією Контенту, коментарів, публікацій, поширень тощо.

6.2. У випадку порушення Користувачем умов цієї політики про персональні дані, що спричинило завдання шкоди та/або збитків  Адміністрації Сайту або іншим особам, Користувач або адміністрація навчального закладу відповідно, несе відповідальність, згідно чинного законодавства та зобов’язаний відшкодувати такі збитки та/або шкоду Адміністрації Сайту або іншим  особам у повному обсязі.

6.3. Адміністрація Сайту або уповноважені нею особи не несуть відповідальності перед Користувачами за роботу служб зв’язку, в тому числі проводного та/або мобільного зв’язку, пошти, електронної пошти, соціальних мереж, за будь-які технічні/технологічні/інформаційні помилки, збої, за помилки співробітників будь-яких підприємств/установ/організацій, за програми – «віруси», які забезпечують або впливають на обмін інформацією та функціонування Сайту, внаслідок яких персональні дані Користувачів були розголошені необмеженому колу осіб,  знищені  або пошкоджені.

7. Термін зберігання персональних даних.  Внесення змін, блокування або Видалення персональних даних

7.1. Персональні дані зберігаються на термін не більше, ніж це необхідно відповідно до мети їх обробки та використання.

7.2. Після того, як суб'єкт персональних даних перестав бути користувачем Сайту шляхом видалення свого Особистого кабінету на Сайті, його персональні дані також автоматично видаляються.

7.3. Адміністрація Сайту або уповноважена нею особа залишає за собою право заблокувати або видалити Особистий кабінет Користувача, який порушив вимоги цієї Політики, вимоги чинного законодавства України, авторські права або права інших осіб, у випадку надання Користувачем даних або  інформації, достовірність яких викликає  сумніви, розміщення Контенту, що порушує права, свободи та інтереси будь-яких інших осіб, або будь-яким чином ображає будь-яких інших осіб. Блокування або видалення Особистого кабінету відбувається шляхом надсилання Адміністрацією Сайту або іншою уповноваженою нею особою на адресу електронної пошти Користувача, що вказана в реєстраційній анкеті, відповідного повідомлення. Після усунення порушень з боку Користувача, якщо такі порушення є можливість усунути без шкоди для будь-яких осіб, Адміністрація Сайту може відновити Користувачу можливість користування сервісами Сайту. 

7.4. Компанія не збирає будь-яку інформацію, до обробки якої законодавством встановлені певні вимоги, як-то інформацію про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках,  а також даних, що стосуються здоров'я, статевого життя, біометричних або генетичних даних та інших даних, щодо до збору та використання яких чинним законодавством встановлені обмеження.

8. Інші умови

8.1. З моменту реєстрації на Сайті та створення Особистого кабінету, згода з умовами цієї Політики  та згода на збір та використання персональних даних вважається наданою відповідним Користувачем або адміністрацією начального закладу.

8.2. Реєструючись на сайті Користувачі повністю погоджуються з правилами та умовами цієї політики про персональні дані  і зобов'язуються їх виконувати.

8.3. Адміністрація Сайту або уповноважені нею особи не вступають у будь-які суперечки та/або листування з приводу порушення або незаконного використання персональних даних Користувачів.

8.4. До цієї Політики періодично та без попереднього повідомлення Користувача про таке можуть вноситись зміни та доповнення, у тому числі, при зміні вимог законодавства.

8.5. У випадку внесення змін до цієї Політики Адміністрацією Сайту  буде розміщено повідомлення на Сайті про зміну політики про персональні дані. Якщо Ви не відмовитеся від прийняття змін у політиці про персональні дані, шляхом письмового повідомлення Адміністрації Сайту або шляхом припинення користування Сайтом (видалення Особистого кабінету), це означатиме, що Ви погоджуєтеся з відповідними змінами Політики про персональні дані та даєте згоду на використання Ваших персональних даних з урахуванням змін.

8.6. Просимо час від часу переглядати Політику про персональні дані для того, щоб бути в курсі будь-яких змін або доповнень.

Будь ласка, зв'яжіться з нами по електронній пошті support@yml.com.ua, якщо у Вас є будь-які питання або зауваження щодо нашої Політики про персональні дані.

26.12.2019 р.