Умови та правила користування веб-платформою Youth MediaLab (yml.com.ua)

1. Терміни та визначення

У цій Угоді, якщо з тексту прямо не випливає інше, терміни матимуть такі значення:

Сайт –  веб-платформа yml.com.ua – сукупність інформації, текстів, графічних елементів дизайну, зображень, фото та відеоматеріалів та інших результатів інтелектуальної діяльності, а також програм для ЕОМ, що містяться в інформаційній системі, що забезпечує доступність такої інформації за мережевою адресою (домену) в мережі Інтернет. Сайт є некомерційним інтернет-ресурсом і розроблений для мети, встановленої п.2.2. Угоди. 

Реєстрація на Сайті –  створення облікового запису з метою входу на Сайт для одержання інформаційних та інших послуг  веб-сайту.

Адміністрація Сайту –   в цій Угоді та інших спеціальних документах, розміщених на Сайті, розуміється громадська організація «Комунікації для змін» (Ідентифікаційний код юридичної особи 39451767, адреса місцезнаходження: 01103, м. Київ, вул. Кіквідзе, 26, офіс 87) або інша особа, уповноважена громадською організацією «Комунікації для змін» для адміністрування сайту, яка на законних підставах володіє або використовує Сайт. 

Користувач-адміністратор –  адміністратор медіа навчального закладу, зареєстрований на Сайті як керівник медіа навчального закладу з попереднім погодженням реєстрації сторінки медіа навчального закладу з боку адміністрації навчального закладу, що уклала з Адміністрацією сайту Угоду, шляхом реєстрації на Сайті.

Користувач – редакції закладів освіти (зокрема, шкіл, гімназій, ліцеїв, професійно-технічних училищ державної або комунальної власності (крім приватної)), а також позашкільних навчальних закладів, яких представляє їх керівник (адміністратор). Правами та обов’язками Користувача може володіти та користуватися як вся зареєстрована на Сайті редакція (згідно даних анкети), яку представляє її керівник (адміністратор),  так і окремо кожний учасник відповідної редакції, дані якого зазначені в реєстраційній анкеті. 

Відвідувач Сайту  – будь-яка дієздатна особа, що не реєструється на Сайті та не створює Особистий кабінет Користувача. Така особа не є Стороною цієї Угоди, однак має деякі права та застереження, викладені в Умовах  використання.

Особистий кабінет Користувача –  розділ Сайту з можливістю доступу до нього через програми, в якому міститься особиста інформація Користувача, а також інші анкетні дані, правом розміщення яких володіє тільки Користувач.

Контент (вміст) –  будь-яке інформаційне наповнення Сайту:  тексти, графіка, відео, мультимедіа, коментарі тощо, — інформація, яку Користувач може завантажити з дотриманням вимог законодавства.

Сервіси – комплекс послуг, які надаються Користувачу з використанням програмно-апаратних засобів, інтегрованих Адміністрацією з Сайтом.

Сторони –  Адміністрація Сайту та Користувач.

Всі інші терміни та визначення, що зустрічаються в тексті Угоди, тлумачаться Сторонами у відповідності до норм чинного законодавства і сформованими в мережі Інтернет правилами тлумачення відповідних термінів.

2. Загальні положення. Предмет Угоди

2.1.  Ця Угода про використання сайту ( – Угода) визначає умови користування та розвитку Сайту, сервісів та ресурсів Сайту,  а також права та обов'язки Адміністрації Сайту та Користувачів, умови та застереження для Відвідувачів Сайту. До цієї Угоди відносяться всі спеціальні документи, що регулюють надання окремих сервісів Сайту і розміщені у відповідних розділах Сайту, як створені на момент приєднання до Угоди, так і ті, що будуть створені або модернізовані в майбутньому.

2.2. Веб-платформа yml.com.ua  розроблена з метою створення високоякісних цифрових медіаматеріалів навчальними закладами України, розвитку цифрової та медіаграмотності молоді, наповнення Сайту інформаційними матеріалами з метою сприяння кооперації, обміну матеріалами та досвідом між навчальними закладами,  що сприятиме пропагуванню громадянської участі молоді у медіапроцесі в довгостроковій перспективі.

2.3. Угода є публічною офертою та  договором приєднання у визначенні статті 634 Цивільного кодексу України.  Користувач до моменту його реєстрації на Сайті зобов'язаний повністю ознайомитися з умовами Угоди. Реєстрація Користувача на Сайті (натисканням кнопки прийняття Угоди Користувача при реєстрації) або здійснення будь-яких дій на Сайті означає повне і беззастережне прийняття цієї Угоди Користувачем або Відвідувачами Сайту без підпису письмового примірника Угоди. Зареєструвавшись або здійснивши будь-які дії на Сайті, Користувач   підтверджує, що ознайомлений з правами, які стосуються конфіденційності та його персональних даних. 

2.4. У разі виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення цих Умов користування та/або питань, неврегульованих цією Угодою, остаточне рішення приймається Адміністрацією Сайту та  оскарженню не підлягає.

2.5. Особи, що не зареєструвалися на Сайті (Відвідувачі Сайту) або не прийняли умови використання Сайту, обмежені в правах та можливості використання Сайту та мають право виключно на перегляд публікацій та поширення на інших веб-сайтах та у соціальних мережах. 

2.6. Ця Угода є відкритим і загальнодоступним документом. Цю Угоду може бути змінено та/або доповнено Адміністрацією Сайту в односторонньому порядку без будь-якого спеціального повідомлення. Адміністрація Сайту рекомендує Користувачам та Відвідувачам Сайту регулярно перевіряти умови цієї Угоди на предмет її зміни та/або доповнення. Продовження використання Сайту Користувачем після внесення змін та/або доповнень до цієї Угоди означає прийняття та згоду Користувача  з такими змінами та/або доповненнями.

3. Умови та правила реєстрації на Сайті 

3.1. Реєстрація Користувача на Сайті є безкоштовною та добровільною.

3.2. Будь-який Відвідувач Сайту може вільно та безоплатно знайомитися зі змістом Сайту. 

3.3. До моменту реєстрації на Сайті та набуття статусу Користувача, Адміністрація Сайту надає доступ до інформації про Сайт, до навчальних матеріалів, до опублікованих матеріалів, розміщених на Сайті без можливості коментувати, публікувати, поширити, поділитися матеріалами, посиланнями або вподобати матеріали.

3.4.  Будь-який Користувач може зареєструватися на сайті за допомогою Facebook, Google або за допомогою персонального логіна та пароля. Для цього потрібно зайти на Сайт за посиланням (адресою) yml.com.ua, натиснути кнопку «Реєстрація» та заповнити всі поля: 

 • Ім'я
 • Прізвище
 • Email
 • Пароль
 • У разі реєстрації малолітнього або неповнолітнього Користувача необхідно прикріпити письмову згоду батьків або законних представників на реєстрацію такого користувача на сайті та на публікацію та використання персональних даних малолітнього або неповнолітнього Користувача.

А також натиснути на поле «Згоден з правилами», ознайомлений з «Умовами конфіденційності» та «Умовами про персональні дані».

3.5.  Користувачі-адміністратори медіа 

Для реєстрації шкільної/медіа редакції закладів освіти на Сайті адміністратору потрібно попередньо зареєструватися як авторизований користувач (п. 3.4.). Після цього стає доступною функція «Реєстрація медіа». 

Для цього потрібно зайти на сайт, натиснути кнопку «Реєстрація медіа/створити медіа" та заповнити всі поля: 

Блок «Про медіа»

 • Назва 
 • Коротка інформація про редакцію медіа 
 • Команда проєкту 
 • Відсканована копія документа-згоди від адміністрації навчального закладу 

Блок «Про ваш заклад»

 • Назва навчального закладу 
 • Місто/село 
 • Адреса
 • Відповідальна особа (адміністратор/керівник)
 • Засоби зв’язку

При натисканні на кнопку «Зареєструвати» введена інформація про редакцію медіа зберігається на Сайті та потрапляє на модерацію Адміністрації Сайту.  

3.5. Користувач несе відповідальність за достовірність, актуальність, повноту наданої інформації та її чистоту від претензій третіх осіб при реєстрації, наявність всіх необхідних запитуваних дозволів чи документів.

3.6. Після заповнення анкети реєстрації і правильного послідовного виконання всіх реєстраційних дій на Сайті створюється персональна сторінка Користувача.

3.7. При реєстрації Користувач погоджується з цією Угодою та приймає на себе зазначені в ній права і обов'язки, пов'язані з використанням та функціонуванням Сайту.

3.8. Якщо Користувач надає невірну інформацію або у Адміністрації є підстави вважати, що надана інформація невірна, неповна або неточна, Адміністрація має право призупинити або скасувати реєстрацію та відмовити у використанні сервісу Сайту.

3.9. Приймаючи цю Угоду шляхом реєстрації на Сайті, Користувач підтверджує свою згоду на обробку Адміністрацією його персональних даних, наданих при реєстрації, а також розміщених Користувачем добровільно. Обробка персональних даних здійснюється відповідно до законодавства України, а також норм міжнародних договорів, угод, конвенцій, протоколів. Адміністрація Сайту обробляє персональні дані Користувача з метою надання користувачам Послуг, в тому числі дослідження та аналізу таких даних, що дозволяють підтримувати і покращувати сервіси і розділи Сайту, а також розробляти нові сервіси та розділи Сайту.

3.10. Обраний Користувачем логін і пароль є необхідною і достатньою інформацією для доступу Користувача на Сайт. Користувач не має права передавати свої логін та пароль третім особам, несе повну відповідальність за їх збереження, самостійно обираючи спосіб їх зберігання та захисту.

3.11. Якщо Користувачем не доведено інше, будь-які дії, вчинені з використанням його логіна і пароля, вважаються діями  Користувача. У разі несанкціонованого доступу до логіну та паролю і/або до персональної сторінки Користувача, або розповсюдження логіна і пароля, Користувач зобов'язаний негайно повідомити про це Адміністрацію Сайту.

3.12 Адміністрація Сайту не несе відповідальності за безпеку доступу до даних, розміщених на Сайті, в тому числі до Персональних даних, та за зміст опублікованого Користувачами Контенту. 

3.13. Користувач несе самостійну відповідальність за збереження даних, що розміщуються на Сайті, та за опублікований Контент, в тому числі за дотримання і законне використання авторських та суміжних прав. 

4. Порядок надання Послуг

4.1. Користувач за допомогою відповідних інтернет-сторінок Сайту самостійно отримує послуги Сайту. Послуги є безкоштовними.

5. Права та обов'язки Користувача

5.1. Прийнявши цю Угоду, Користувач висловлює свою повну згоду та розуміння того, що дана Угода поширюється на будь-який наданий Користувачу Контент та/або Послугу за допомогою сервісу Сайту. Укладати цю Угоду мають право дієздатні особи віком від 18 років або неповнолітні особи,  що мають законний дозвіл від батьків або законних опікунів для того, аби брати на себе зобов’язання відповідно до положень, умов, тверджень, заяв та гарантій, викладених у цих Умовах користування, та виконувати і дотримуватися цих Умов користування. 

5.2. Після реєстрації / авторизації Користувач отримує доступ до Особистого кабінету і має право на Сайті:

 • Звертатися до Адміністрації Сайту з консультаційних питань користування сервісом Сайту;
 • Ставити вподобання (лайки) публікаціям;
 • Залишати коментарі до публікацій;
 • Підписуватися на сторінки медіа Користувача;
 • Брати участь у відкритих голосуваннях на конкурсах Сайту;
 • Запропонувати свій конкурс або ідею.

5.3.   Користувач-адміністратор медіа додатково до п.5.2. має право на Сайті:

 • Створити публікацію/контент;
 • Редагувати публікацію/контент;
 • Брати участь у конкурсах.

5.4. При користуванні Послугами Сайту Користувач зобов'язаний:

 • дотримуватися положень чинного законодавства України, а також норм міжнародних договорів, угод, конвенцій, протоколів, цієї Угоди та інших документів Адміністрації Сайту;
 • надавати при реєстрації достовірні і повні дані, своєчасно поновлювати дані у разі змін;
 • інформувати Адміністрацію Сайту про несанкціонований доступ до особистої сторінки та/або про несанкціонований доступ та/або використання пароля і логіна Користувача;
 • не передавати третім особам пароль доступу до особистої сторінки  або до окремої інформації у разі, якщо це може призвести до порушення законодавства, цієї Угоди, документів Адміністрації сайту;
 • не розміщувати на особистій сторінці інформацію та об'єкти (включаючи посилання на них), які можуть порушувати права та інтереси інших осіб;
 • перед розміщенням інформації і об'єктів (включаючи, але не обмежуючись, зображеннями інших осіб, чужими текстами різного змісту) попередньо оцінювати законність їх розміщення;

5.5.  У разі наявності сумнівів щодо законності здійснення тих чи інших дій, у тому числі, за розміщення інформації або надання доступу, Адміністрація Сайту рекомендує утриматися від здійснення останніх.

5.6. Користувачеві при використанні Сайту категорично забороняється:

5.6.1. В незаконному порядку реєструватися в якості Користувача від імені або замість іншої особи, тобто створювати «фальшивий аккаунт».

5.6.2. Спотворювати відомості про себе або про шкільну/медіа редакцію;

5.6.3. Завантажувати, зберігати, публікувати, поширювати, посилатися або надавати доступ або іншим чином використовувати будь-яку інформацію, в тому числі, що міститься в коментарях, яка:

 • містить погрози, дискредитує, ображає, принижує честь і гідність чи ділову репутацію або порушує недоторканність приватного життя інших Користувачів або третіх осіб;
 • є вульгарною або непристойною, що містить нецензурну лексику, містить порнографічні фото-, відеоматеріали, зображення, тексти або сцени сексуального або еротичного характеру;
 • містить сцени насильства або нелюдського поводження, в тому числі з тваринами;
 • містить опис та зображення будь-якої зброї, вибухових пристроїв,  інструкції з її використання;
 • містить опис та зображення будь-яких предметів, дій чи засобів, що можуть спричинити шкоду здоров’ю чи життю людини чи є небезпечними;
 • містить опис засобів і способів суїциду, будь-яке підбурювання до його здійснення;
 • пропагує та/або сприяє розпалюванню расової, релігійної, етнічної ненависті або ворожнечі, пропагує фашизм чи ідеологію расової переваги;
 • містить екстремістські матеріали;
 • пропагує злочинну діяльність або містить поради, інструкції або керівництво із здійснення злочинних дій, що містить інформацію обмеженого доступу, включаючи, але не обмежуючись, державною та комерційною таємницею, інформацією про приватне життя третіх осіб;
 • містить рекламу або описує привабливість вживання наркотичних, алкогольних або тютюнових речовин, у тому числі «цифрових наркотиків» (звукових файлів, що діють на мозок людини за рахунок бінауральних ритмів), інформацію про поширення наркотиків, рецепти їхнього виготовлення та поради щодо вживання;
 • містить комерційну рекламу або іншу рекламу, не пов’язану з цілями та контентом Сайту; 
 • носить шахрайський характер;
 • порушує інші права та інтереси громадян і юридичних осіб або вимоги законодавства України, а також норм міжнародних договорів, угод, конвенцій, протоколів.

5.6.4. Незаконно завантажувати, зберігати, публікувати, поширювати і надавати доступ або іншим чином використовувати інтелектуальну власність Користувачів і третіх осіб без їхньої попередньої згоди;

5.6.5. Використовувати програмне забезпечення та здійснювати дії, спрямовані на порушення нормального функціонування Сайту і його сервісів або особистих кабінетів Користувачів;

5.6.6. Завантажувати, зберігати, публікувати, поширювати і надавати доступ або іншим чином використовувати віруси та інші шкідливі програми;

5.6.7. Використовувати без спеціального на те дозволу Адміністрації Сайту автоматизовані скрипти (програми) для збору інформації на Сайті та/або взаємодії з Сайтом і його сервісами;

5.6.8. Будь-яким способом, в тому числі, але не обмежуючись, шляхом обману, зловживання довірою, злому, намагатися отримати доступ до логіну та паролю іншого Користувача;

5.6.9. Здійснювати незаконні збір та обробку персональних даних інших осіб;

5.6.10. Здійснювати (намагатися отримати) доступ до будь-яких Послуг іншим способом, окрім як через наданий Адміністрацією Сайту  інтерфейс, за винятком випадків, коли такі дії були прямо дозволені Користувачеві згідно з окремою угодою з Адміністрацією Сайту;

5.6.11. Розміщувати комерційну та політичну рекламу.

5.6.12. Розміщувати будь-яку іншу інформацію, яка, на особисту думку Адміністрації, є небажаною, не відповідає цілям створення Сайту, обмежує інтереси Користувачів або з інших причин є небажаною для розміщення на Сайті.

5.7. Користувач несе особисту відповідальність за будь-яку інформацію, яку розміщує на Сайті, повідомляє іншим Користувачам, а також за будь-які взаємодії з іншими Користувачами, здійснюючи їх на свій власний страх і ризик. При цьому Користувач звільняє Адміністрацію Сайту від будь-яких претензій, позовів, вимог  інших Користувачів або третіх осіб в результаті дій такого Користувача.

5.8. У разі незгоди Користувача з цією Угодою або її оновленням, Користувач зобов'язаний відмовитися від її використання, проінформувавши про це Адміністрацію Сайту в установленому порядку.

5.9. Жодні положення цієї Угоди не надають Користувачеві право на використання фірмового найменування, знаків для товарів і послуг, доменного імені та інших відмінних знаків сайту Youth MediaLab (yml.com.ua) . Право на використання фірмового найменування, знаків для товарів і послуг, доменного імені та інших відмінних знаків Адміністрації Сайту може бути надано виключно за письмовою угодою з Адміністрацією Сайту.

6. Права та обов’язки Відвідувачів Сайту

6.1. Відвідувачі Сайту, які не реєструються і не приймають умови цієї Угоди, мають право вільного перегляду послуг Сайту та інформації на Сайті, вільного перегляду публікацій, коментарів та іншого Контенту Користувачів, мають право поширювати вподобані відео/публікації/матеріали Користувачів в соціальних мережах, з обов’язковим посиланням на автора. 

6.2. Відвідувачам Сайту заборонено при поширенні відео/публікацій/матеріалів Користувачів в соціальних мережах або інших ресурсах залишати коментарі, що містять інформацію, вказану в п.5.6.3. цієї Угоди.

6.3. Відвідувачам Сайту заборонено вчиняти дії, перелічені в п.5.6.4. - 5.6.12 цієї Угоди.

7. Права та обов'язки Адміністрації Сайту

7.1 Адміністрація Сайту має право:

 • на власний розсуд вносити зміни до цієї Угоди;
 • на власний розсуд обмежити доступ до будь-якої інформації, розміщеної Користувачем;
 • Адміністрація зберігає за собою право в будь-який час змінювати оформлення Сайту, його зміст, список сервісів, змінювати або доповнювати використовуванні скрипти, програмне забезпечення та інші об'єкти, що використовуються або зберігаються на Сайті, будь-які серверні додатки у будь-який час з попереднім повідомленням або без такого;
 • Адміністрація залишає за собою право на власний розсуд, а також при отриманні інформації від інших користувачів або третіх осіб про порушення Користувачем цієї Угоди, змінювати або видаляти будь-яку опубліковану Користувачем інформацію, що порушує заборони, встановлені цією Угодою (включаючи особисті повідомлення), призупиняти, обмежувати або припиняти доступ Користувача до всіх або до будь-якого з розділів або сервісів Сайту в будь-який час з будь-якої причини або без пояснення причин, з попереднім повідомленням або без такого, не відповідаючи за будь-яку шкоду, яка може бути заподіяна Користувачеві такою дією. Адміністрація Сайту закріплює за собою право видалити обліковий запис Користувача, персональний аккаунт Користувача та/або призупинити, обмежити або припинити доступ Користувача до будь-якого з сервісів Сайту, якщо Адміністрація виявить, що, на її думку, Користувач представляє загрозу для Сайту та його Користувачів.
 • Відмовити у реєстрації особистого кабінету Користувача, обліковий запис якого було раніше видалено за порушення умов Угоди.
 • Адміністрація Сайту може, але не зобов'язана переглядати Сайт на наявність забороненого Контенту  або попередню модерацію публікацій та інформації Користувачів і може видаляти або переміщати (без попередження) будь-який Контент або Користувачів на свій власний розсуд, з будь-якої причини або без причини, включаючи без всяких обмежень переміщення або видалення Контенту, який, на особисту думку Адміністрації, порушує цю Угоду та/або може порушувати права, завдати шкоди або загрожувати безпеці інших Користувачів або третіх осіб.

Адміністрація Сайту залишає за собою право видаляти або блокувати доступ до інформації, розміщеної Користувачами без попередження у разі:

 • отримання обов'язкових до виконання рішень контролюючих або спеціально уповноважених органів України;
 • вимог власника авторських або суміжних прав про припинення порушень його прав Користувачем Сайту;
 • іншого порушення прав або законних інтересів інших користувачів Сайту юридичних і фізичних осіб за їхнім зверненням;
 • виявлення інформації, яка заборонена до розміщення на Сайті згідноз даною Угодою.

7.2. Адміністрація Сайту зобов'язується:

 • здійснювати захист облікового запису Користувача від несанкціонованого доступу, знищення розміщеної Користувачем інформації, а також інших неправомірних дій стосовно такої інформації усіма технічними засобами, що знаходяться в її розпорядженні;
 • надати всю доступну інформацію про Користувача уповноваженим на те органам державної влади у випадках, встановлених чинним законодавством.
 • На вимогу Користувача надати інформацію про Послуги.

8. Права інтелектуальної власності

8.1. Адміністрація Сайту має виключні майнові права на власний Контент, розміщений на Сайті, в тому числі на елементи дизайну, текст, графічні зображення, ілюстрації, відео, скрипти, програми, музику, звуки та інші об'єкти та їх збірки. Усі права на Сайт в цілому і на використання мережевої адреси (доменного імені, піддоменів, кореневого піддомена) належать Адміністрації Сайту. Всі права на ці об'єкти захищені. 

8.2. Адміністрація Сайту надає доступ до Сайту всім зацікавленим особам у відповідності з метою цієї Угоди, законодавством України, а також нормами міжнародних договорів, угод, конвенцій, протоколів.

8.3. Дозволяється використання даних, текстів, фотографій, графічних або відеоматеріалів, розміщених на цьому Сайті в особистих, некомерційних цілях, в тому числі використання в якості коментарів або поширень/вподобань з обов'язковим зазначенням авторів даних. Забороняється їх відтворювати, змінювати, передавати, ліцензувати та/або публікувати, повністю або частково,  крім використання, зазначеного вище.

8.4. Кожен Користувач гарантує, що його публікації та контент є оригінальними та йому належать усі виключні майнові права інтелектуальної власності та/або отримані ним всі необхідні дозволи щодо опублікованого ним контенту, даних, публікацій, коментарів, поширень будь-яких дій та матеріалів (включаючи, але не обмежуючись літературними, музичними, аудіовізуальними творами та фонограмами, творами графіки та дизайну, фотографічними творами, програмами для ЕОМ, іншими немайновими правами у складі контенту), здійснених/опублікованих Користувачем, що надані матеріали/публікації/коментарі/посилання тощо не порушують авторські, суміжні, майнові та особисті немайнові, цивільні та інші права третіх осіб. Кожен Користувач також гарантує, що всі матеріали, публікації, дані, коментарі тощо, що надані Користувачем,  не є предметом будь-яких претензій, вимог, позовів або судових справ. У разі пред'явлення до Адміністрації Сайту будь-яких претензій, вимог або позовів у зв'язку з порушенням прав на контент, завантажений на Сайт Користувачем, або порушенням прав третіх осіб, Користувач врегулює такі претензії та позови самостійно і за свій рахунок, а також відшкодує Адміністрації Сайту всі пов'язані з такими претензіями і позовами збитки у термін, зазначений Адміністрацією Сайту.

8.5. З метою забезпечення цільового використання Сайту, Користувач, приймаючи умови цієї Угоди,  надає Адміністрації Сайту або уповноваженим нею особам, в тому числі організаторам конкурсів на Сайті,  дозвіл на використання наданих Користувачем даних, контенту, публікацій, коментарів, посилань тощо, дозвіл робити копії свого Контенту з метою впорядкування і полегшення публікації і зберігання Контенту на Сайті, на публікацію контенту Сайту у соціальних мережах проєкту Youth MediaLab.

8.6. Користувач усвідомлює і визнає, що всі дані, матеріали та публікації  надаються та завантажуються на Сайт добровільно, за власним бажанням і відповідно до справжнього волевиявлення Користувача.  Користувач розуміє і визнає можливість того, що деякі публікації, матеріали або контент можуть бути ідентичними або схожими з матеріалами інших Користувачів, а також з матеріалами та інформацією, отриманою з інших законних джерел, включаючи відкриті джерела, особисті джерела або інші джерела. 

8.7. Користувач усвідомлює і погоджується з тим, що Адміністрація Сайту на підставі його дозволу, як це зазначено в п.8.5. цієї Угоди, має право використовувати будь-які матеріали, публікації, контент, завантажений Користувачами на Сайт з метою розвитку та популяризації Сайту будь-якими необхідними способами на території України, в тому числі надавати такі права організаторам будь-яких конкурсів, що розміщуються на Сайті, і Користувач не може вимагати будь-яких винагород, виплат або компенсацій внаслідок такого використання Адміністрацією Сайту, уповноваженими особами або організаторами конкурсів.

8.8. Користувач, приймаючи умови цієї Угоди, заявляє і гарантує, що не матиме в подальшому будь-яких претензій, зокрема фінансового чи іншого характеру, до Адміністрації Сайту, уповноважених осіб або організаторів конкурсу щодо викладених вище положень цих Правил.

8.9. Крім випадків, встановлених цією Угодою, а також чинним законодавством України, жоден Контент не може бути скопійований (відтворений), перероблений, поширений, відображений, опублікований, завантажений, переданий, проданий або іншим способом використаний цілком або по частинах без попереднього дозволу правовласника, крім випадків, коли правовласник висловив свою згоду на вільне використання Контенту будь-якою особою, та крім випадків надавати коментарі до публікацій, поширювати або посилатися на публікації, із зазначенням автора публікацій, вподобати публікації.

8.10. Користувач, розміщуючи на Сайті Контент, що належить йому на законних підставах, надає іншим Користувачам дозвіл  на його використання шляхом перегляду, відтворення (у тому числі копіювання), переробки (у тому числі на роздруківку копій) та інші права виключно з метою особистого некомерційного використання, крім випадків, коли таке використання завдає або може завдати шкоду охоронюваним законом інтересам правовласника.

8.11. Використання Користувачем Контенту, доступ до якого отриманий виключно для особистого некомерційного використання, дозволяється за умови збереження всіх знаків авторства (копірайтів) або інших повідомлень про авторство, збереження імені автора в незмінному вигляді, збереженні твору в незмінному вигляді.

8.12. Крім свого власного Контенту або контенту, створеного редакцією медіа або її окремими членами, Користувач-адміністратор медіа не має права завантажувати або іншим чином доводити до загального відома (публікувати на Сайті) Контент інших сайтів, баз даних та інші результати інтелектуальної діяльності за відсутності явно вираженої згоди правовласника на такі дії.

8.13. Будь-яке використання Сайту або Контенту, крім дозволеного в цій Угоді або у разі явної згоди правовласника на таке використання, без попереднього письмового дозволу правовласника категорично заборонено.

8.14. Якщо інше явно не зазначено в цій Угоді, ніщо в цій Угоді не може розглядатися як передача виключних прав на Контент.

9. Сайт і Контент третіх осіб

9.1. Сайт містить або може містити посилання на інші сайти в мережі Інтернет (сайти третіх осіб) так само, як і статті, фотографії, ілюстрації, графічні зображення, музику, звуки, відео, інформацію, додатки, програми та інший Контент, що належить або виходить від третіх осіб (Контент третіх осіб), що є результатом інтелектуальної діяльності і охороняються у відповідності до законодавства України.

9.2. Зазначені треті особи та їх Контент не перевіряються Адміністрацією на відповідність тим чи іншим вимогам достовірності, повноти, сумлінності тощо та на законність їхнього використання. Адміністрація не несе відповідальність за будь-яку інформацію, розміщену на сайтах третіх осіб, до яких Користувач отримує доступ через Сайт або через Контент третіх осіб, включаючи, в тому числі, будь-які думки або твердження, висловлені на сайтах третіх осіб або в їх вмісту.

9.3. Розміщені на Сайті посилання або керівництва зі скачування файлів та/або встановлення програм третіх осіб не означають підтримки або схвалення цих дій з боку Адміністрації. Адміністрація не несе відповідальності за такі посилання та керівництва, опубліковані Користувачами.

9.4. Посилання на будь-який сайт, продукт, послугу, будь-яку інформацію характеру, що розміщена на Сайті, не є схваленням або рекомендацією з боку Адміністрації.

9.5. Якщо Користувач вирішив покинути Сайт і перейти до сайтів третіх осіб або використати, або встановити програми третіх осіб, він робить це на власний ризик і з цього моменту ці умови Угоди більше не поширюються на Користувача. 

10. Функціонування Сайту і відповідальність при його використанні

10.1. Користувачі несуть відповідальність за власні дії у зв'язку зі створенням та розміщенням інформації на власній персональній сторінці на Сайті, а також у зв'язку з розміщенням інформації на персональних сторінках інших Користувачів і в інших розділах Сайту у відповідності до чинного законодавства України, а також звільняють Адміністрацію Сайту від будь-яких вимог, претензій, позовів у зв’язку з таким використанням.

10.2. Адміністрація сайту надає технічну можливість його використання Користувачами, але не контролює і не несе відповідальності за дії або бездіяльність будь-яких осіб щодо використання Сайту.

10.3. Адміністрація Сайту не несе відповідальності за порушення Користувачем цієї Угоди.

10.4. Видалення облікового запису Користувача означає автоматичне видалення всієї інформації, розміщеної в ньому, а також всієї інформації, введеної при реєстрації на Сайті.

10.5. Адміністрація Сайту забезпечує функціонування і працездатність Сайту. Адміністрація Сайту не несе відповідальності за тимчасові збої і перерви в роботі Сайту і викликані ними втрати інформації. Адміністрація не несе відповідальності за будь-які збитки комп'ютеру Користувача або іншої особи, мобільним пристроям, будь-якому іншому обладнанню або програмному забезпеченню, викликані або пов'язані зі скачуванням матеріалів з Сайту або за посиланнями, розміщеними на Сайті. Адміністрація Сайту не несе відповідальності за надання доступу Користувача до мережі Інтернет та за перебої в такій роботі, у зв’язку з чим Користувачі не матимуть можливості користуватися Сайтом. 

11. Припинення надання послуг Сайту.

11.1 Адміністрація має право без попередження негайно припинити надання послуг Сайту при порушенні Користувачем умов Угоди.

11.2 Адміністрація може призупинити доступ Користувача  або Відвідувача Сайту як до Сайту в цілому, так і до будь-якої його частини без попередження у випадку, якщо Користувач або Відвідувач Сайту безпосередньо залучений у дії, які Адміністрація обґрунтовано вважає такими, що порушують умови Угоди.

11.3 У випадку невідповідності послуг Сайту потребам Користувача, він може припинити користуватися ним.

12. Строк дії Угоди

12.2. Ця Угода вступає в силу з моменту приєднання до неї і діє протягом невизначеного терміну або до моменту її розірвання будь-якою із Сторін на умовах, вказаних цією Угодою. 

13. Відповідальність. Звільнення від відповідальності

13.1. Адміністрація Сайту  не несе відповідальності за роботу служб зв’язку, в тому числі провідного та/або мобільного зв’язку, пошти, електронної пошти, соціальних мереж Facebook або інших, за будь-які технічні/технологічні/інформаційні помилки, збої, за помилки співробітників будь-яких підприємств/установ/організацій, які забезпечують обмін інформацією, внаслідок яких телефонні дзвінки/поштові відправлення/повідомлення електронної пошти/ контент Користувача не надійшли, надійшли із запізненням, були загублені або пошкоджені.

13.2. Адміністрація Сайту не несе відповідальності за дії Користувачів та будь-яких третіх осіб на Сайті, за їхні коментарі, публікації, несанкціоновані поширення, за їхні персональні дані, в тому числі за їхнє несанкціоноване поширення та використання, за технічні перебої в роботі Сайту.

13.3. Всю відповідальність за правильність заповнення анкет під час реєстрації на Сайті, а також достовірність наданої під час реєстрації інформації, заяв та інших документів, неправильно заповнених документів несе Користувач та звільняє Адміністрацію Сайту від будь-яких претензій, позовів та вимог.

13.4. Користувач несе особисту відповідальність за будь-який Контент або іншу інформацію, які він завантажує або іншим чином доводить до загального відома (оприлюднює) на Сайті або з його допомогою. Користувач не має права завантажувати, публікувати або передавати Контент  або будь-які посилання на Сайті, якщо він не володіє відповідними правами на вчинення таких дій, придбаними або переданими йому у відповідності з законодавством України, крім випадків завантаження або опублікування Контенту з відкритих та загальнодоступних джерел, що не охороняються як авторські твори.

13.5.  Обмеження відповідальності Адміністрації Сайту:

 • Адміністрація Сайту відмовляється від будь-яких гарантій того, що Сайт або його сервіси можуть підходити або не підходити для конкретних цілей використання. Адміністрація не може гарантувати та не обіцяє жодних специфічних результатів від використання Сайту та/або його сервісів;
 • Щоб уникнути непорозумінь,Користувачеві слід дотримуватись обережності у завантаженні з Сайту або з розміщеними на ньому посиланнями і використанні будь-яких файлів. Адміністрація Сайту рекомендує використовувати тільки ліцензійне, в тому числі антивірусне програмне забезпечення;
 • Ні жодних обставин Адміністрація Сайту або її представники чи уповноважені особи не несуть відповідальності перед Користувачем або перед будь-якими третіми особами за будь-який непрямий, випадковий, ненавмисний збиток, включаючи упущену вигоду або втрачені дані, шкоду честі, гідності або діловій репутації, викликаний у зв'язку з використанням Сайту, вмісту Сайту або інших матеріалів, до яких ви або інші особи отримали доступ за допомогою Сайту, навіть якщо Адміністрація Сайту попереджала або вказувала на можливість такої шкоди.
 • Адміністрація Сайту робить всі зусилля для збереження інформації, розміщеної користувачами але не гарантує її збереження у разі настання обставин непереборної дії або неправомірних дій третіх осіб.
 • Адміністрація Сайту не зобов’язується здійснювати перевірку розміщеної інформації і не несе відповідальності за відповідність інформації законодавству України, а також норм міжнародного права.